40e «JAR» Verklaard Seminar

Jurisprudentie Arbeidsrecht Seminars

Maandag 26 november 2018 | Crowne Plaza Amsterdam - South

Sprekers

Dagvoorzitter

 • Roelof Hemmen
  Voormalig anchorman RTL Nieuws / Presentator BNR Radio

  Roelof Hemmen was anchorman van het RTL Nieuws en bij BNR Radio presenteert hij B.L.T. BNR Lunchtime. Hij begon zijn carrière als politieverslaggever bij de `Haagsche Courant’, werkte voor de Telegraaf en vond daarna zijn stek bij het RTL Nieuws, als parlementair en algemeen verslaggever en de laatste jaren als presentator. Roelof Hemmen is geen voorleesmachine, maar een journalist in hart en nieren, die met liefde en passie het nieuws wil vertellen. Op de juiste toon: afstandelijk, maar toch betrokken. Met humor als het kan, maar altijd met verstand van zaken. Hij is een onafhankelijk journalist. Bij elkaar heeft Roelof Hemmen twintig jaar ervaring in bijna alle facetten van de journalistiek, maar hij is nog altijd even nieuwsgierig als toen hij zijn eerste stukje schreef. Hij versloeg als politiek verslaggever talloze Haagse drama’s.

Plenair

 • mr. ing. Bart Boersma RB
  Jurist

  Bart adviseert en procedeert voor cliënten op het gebied van douanerecht, alsmede product- en voedselveiligheid. Hij heeft een groot aantal succesvolle beroepsprocedures tegen de douane, voedsel- en warenautoriteit en andere overheidsinstanties op zijn naam staan bij de diverse gerechtelijke instanties. Daarnaast geeft Bart trainingen en opleidingen, die variëren van 1 dagdeel tot en met een volledige opleiding douanedeclarant. Van grote waarde is dat Bart niet alleen specialist is in het douanerecht, maar ook op de hoogte is van de ins en outs op het gebied van formeel belastingrecht, boete- en strafrecht en het handelsrecht.

  Bart verzorgt een plenaire lezing en sessie 1.8 - Jurisprudentie van het afgelopen congresjaar & sessie 3.6 - Customs Compliance Platform: altijd op de hoogte

  Lees meer

Sessies

 • Bram van Breukelen
  Adviseur

  Na 30 jaar lang bij de Nederlandse Douane werkzaam te zijn geweest, is Bram in 2008 als adviseur bij Customs Knowledge in dienst getreden. In zijn rol als adviseur adviseert en procedeert hij voor cliënten op het gebied van douanerecht. De specialisatie van Bram ligt op het gebied van classificatie, douanewaarde en herkomst & oorsprong.

  Bram verzorgt sessie 1.5 - Classificatie; wie weet van de hoed en de rand?

  Lees meer
 • Laurens Booijink
  Projectleider Douane Nederland

  Laurens Booijink is projectleider Kwaliteit van de Aangifte bij Douane Nederland. Laurens studeerde Bedrijfswetenschappen, afstudeerrichting International Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij liep stage bij SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) in Amsterdam en werkte bij Dutch Sustainability Research (tegenwoordig Sustainalytics) om onderzoek te doen naar maatschappelijk verantwoord ondernemen door beursgenoteerde bedrijven. Daarna werkte hij drie jaar bij een grote onderwijsinstelling in Nijmegen als medewerker Kwaliteit. Sinds 2012 werkt Laurens bij de Douane in diverse functies.

  Laurens verzorgt sessie 1.6 - Kwaliteit van de douaneaangiften

 • dr. Tim WIllems
  CEO van RiskRhino

  Tim werkt veel samen met partners vanuit verschillende disciplines (fiscaal, juridisch, IT, logistiek)  om specifieke, snel inzetbare oplossingen te ontwikkelen. Het afgelopen jaar is zo samen met partners een standaard oplossing voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (NL: AVG / Eu: GDPR) ontwikkeld. Eerder werd zo reeds een Tax Control Framework ontwikkeld maar ook een mobiele app om lokaal inspecties te kunnen uitvoeren die centraal gemanaged worden om zo risico’s te beperken.

  Tim is afgestudeerd als psycholoog (cognitiewetenschappen) en daarna gepromoveerd aan de TU Eindhoven aan de faculteit werktuigbouwkunde op de toepassing van Kunstmatige Intelligentie (AI). Na zijn promotie heeft Tim het bedrijf BWise opgericht vervolgens heeft Tim RiskRhino opgericht met als doel GRC toegankelijker te maken.

  Tim verzorgt sessie 2.3 - De Algemene Verordening Gegevensbescherming; impact voor aangevers en vergunninghouders

 • mr. drs. Sabine Visser
  Senior Beleidsmedewerker Internationale Marktordening en Handelspolitiek / Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Sabine is sinds 2013 werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de handelspolitieke afdeling. Ze heeft zich daar onder andere bezig gehouden met de douaneaspecten van handelsakkoorden, het WTO handelsfacilitatieakkoord en is nu projectleider van het project Betere implementatie handelsakkoorden. Voordat ze begon bij het Ministerie heeft ze gewerkt voor het Ministerie van Economische Zaken en het Centraal Planbureau. Sabine heeft internationale economie en rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Sabine verzorgt sessie 1.4 - Handelsakkoorden: discussie en interactie met ‘gebruikers’
   

 • prof. dr. Albert Veenstra
  Scientific Director Dinalog

  Albert Veenstra is scientific director of the Topconsortium for Knowledge and Innovation of the Dutch Topsector Logistics and professor of International Trade Facilitation and Logistics at the Eindhoven University of Technology (School of Industrial Engineering and Innovation Sciences). His main responsibility is in the execution and maintenance of the innovation agenda for the logistics industry in the Netherlands. 

  Albert verzorgt sessie 2.4 - De rol van de douane-expediteur in toekomstperspectief

  Lees meer
 • Jan Dorsman
  Technisch Coach op de afdeling Aangifte Behandeling Invoer binnen Douane Rotterdam Rijnmond

  Jan Dorsman is Technisch Coach op de afdeling Aangifte Behandeling Invoer binnen Douane Rotterdam Rijnmond. Jan werkt sinds 1975 bij de Nederlandse Douane. Na een interne opleiding is hij sinds 1989 werkzaam in het proces invoer. De taken binnen dit team zijn o.a. het adviseren van het (lokaal) management, het coachen van de collega's, het behandelen van complexe aangiften, vraagbaak voor collega's en het bedrijfsleven bij praktische problemen m.b.t. de invoer. "Altijd bereid naar het zoeken van oplossingen".

 • prof. dr. Yao –Hua Tan
  Professor of Information and Communication Technology

  Yao-Hua Tan is professor of Information and Communication Technology at the Faculty of Technology, Policy and Management at Delft University of Technology. He is also the Programme Director of the Master in Customs and Supply Chain Compliance programme at the Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). He was coordinator and/or scientific coordinator of various EU-funded projects on IT innovation and e-customs to make international trade safer, more secure and efficient; e.g. ITAIDE, CASSANDRA, CORE. Yao-Hua Tan published five books and over 200 conference papers and journal articles.

  Yao-Hua verzorgt sessie 2.8 en sessie 3.5 - Master Customs & Supply chain compliance

 • Grietje de Jong-Raske MCC
  Landelijk implementatiemanager CDMS /KLASSE

  Grietje werkt een groot aantal jaren binnen de Nederlandse Douane. De laatste jaren in Groningen als teamleider in het proces Klantmanagement. Sinds mei dit jaar als landelijk implementatiemanager CDMS. In die rol is ze verantwoordelijk voor de implementatie van het systeem en voor de bijbehorende interne en externe communicatie.

  Grietje verzorgt Sessie 2.5 - Customs decisions - het nieuwe systeem